Търси
Български Английски
 
Профил
КИБЕРТРОН ООД е българска иновационна компания, регистрирана на 11.03.2004г. в град София, България с цел реализация на проект КИБЕРТРОН, който стартира на 27.09.2002г. и има за цел разработката на интелигентен хуманоиден робот наречен КИБЕРТРОН.

Следвайки поставената цел, екипа ни се фокусира върху научноизследователска, разработваща и консултантска дейност в областта на кибернетиката, роботиката, природа на времето и управлението на проекти и екипи.

Мисия:

Изпълнение на проект КИБЕРТРОН:
  • създаване на хуманоиден робот, който да притежава интелект, автономност, структура и размери на тялото, кинематика и динамика сходни с тези на човека

  • разработка на прототипи, които могат да послужат за доказателство и основа за оценка на моралната и икономическа целесъобразност за индустриално производство на интелигентни хуманоидни роботи

Визия:
  • Фокусиране на дейността върху проекти, спомагащи за увеличаване на интегрирането на обществото

  • Разработка и внедряване на иновационни технологии

Лого:Мото:

"Пътят е само в една посока – Бъдещето..."