Търси
Български Английски
 
Частна политика
Въведение

Настоящата Частна политика обяснява как КИБЕРТРОН ООД, използва информацията събрана за Вас, когато използвате услугите на сайта на КИБЕРТРОН и системата на която той се базира, предоставени от КИБЕРТРОН ООД чрез някой или някои от продуктите, инструментите и/или уеб сайтовете, достъпни в интернет пространството на следните основни адреси (домейни):

kibertron.com

включително всички техни поддомейни, а също така и сайтовете на клиентите и партньорите на КИБЕРТРОН ООД, на които КИБЕРТРОН ООД е разработил и предоставил за ползване сайт на базата на сайта на КИБЕРТРОН ООД.

Сайта на КИБЕРТРОН и системата на която той се базира, включително и без ограничения цялото системно съдържание, софтуер, хардуер и услуги са разработени от КИБЕРТРОН ООД и са собственост на КИБЕРТРОН ООД, освен ако изрично не е упоменато друго.

В настоящия документ и във всички останали документи имащи отношение към него, за по голямо удобство, когато става въпрос за сайта на КИБЕРТРОН ООД и за базираните на него уеб сайтове, ще бъде използвано съкращението "Сайта на КИБЕРТРОН".

КИБЕРТРОН ООД разбира и уважава Вашата загриженост относно поверителността. В същото време изискваме от Вас да предоставите информация за себе си, за да можем по-добре да разберем нуждите Ви и да направим работата Ви в Сайта на КИБЕРТРОН по-стойностна и значима за Вас. Създадохме тази Частна политика, за да Ви уведомим каква информация може да събере КИБЕРТРОН ООД, как подобна информация може да се използва или предостави на трети лица или как такава информация е свързана с работата на Сайта на КИБЕРТРОН. Тази Частна политика е предмет на Условия за ползване публикувани в Сайта на КИБЕРТРОН, включително клаузите, отнасящи се до промяна или обновяване на тази Частна политика и други политики, както е указано в Условия за ползване. Ваше задължение е да проверявате тази страница периодично за промени и обновления на тази Частна политика. Ползването от Ваша страна на Сайта на КИБЕРТРОН след публикуване на каквито и да е промени в настоящата Частна политика ще се тълкува като приемане на тези промени. Тази Частна политика е част от и е обединена с Условия за ползване.

Предоставяйки каквато и да е лична информация в Сайта на КИБЕРТРОН, Вие напълно разбирате и се съгласявате със събирането и ползването на тази информация в България и/или друга държава.

Тази Частна политика обяснява:
  1. каква лична идентифицираща информация получава от Вас КИБЕРТРОН ООД и как я използва;
  2. с кого можем да споделим информацията Ви;
  3. какъв избор имате относно събирането, използването и предоставянето на Вашата информация;
  4. какво представляват "бисквитките" и как ги използва Сайта на КИБЕРТРОН;
  5. как се предпазва личната Ви информация;
  6. как можете да достигнете, обновите или изтриете Вашата информация;
  7. какво друго трябва да знаете за своето он-лайн присъствие в Сайта на КИБЕРТРОН;
  8. как да се свържете с нас.
1. Каква лична идентифицираща информация получава от Вас КИБЕРТРОН ООД и как я използва

КИБЕРТРОН ООД събира и съхранява лична информация по няколко начина в различните части на Сайта на КИБЕРТРОН. Тази информация може да включва името Ви, и-мейл адрес, възраст, пол, адрес, телефонен(и) номер(а), интереси, финансова информация, потребителско име, потребителска парола и друга лична идентифицираща информация. Събираме тази информация с цел да Ви предоставим услугите си по-лесно и по по-удобен за Вас начин. Можем да направим достъпни за Вас безплатно или срещу заплащане Virtual Teams Project Environment (Среди за управление на Виртуални Екипи), съдържащи Табла за бележки, Дискусионни форуми, Чат канали, Инструмент за персонални съобщения, Библиотека и редица други инструменти. Ако изберете доброволно да разкриете някаква информация в която и да е подобна зона от Сайта на КИБЕРТРОН, тази Частна политика няма да предпази това разкриване на информация. Приканваме Ви да обръщате повече внимание, когато разкривате такава информация в отделните зони на Сайта на КИБЕРТРОН.

КИБЕРТРОН ООД може също да изиска от Вас в Сайта на КИБЕРТРОН, предоставянето на информация, използвайки он-лайн форми за поръчка на продукти и услуги. В тези форми може да изискваме информация за контакти, финансова информация, демографска информация, начин на плащане и ако е необходимо, номер на кредитна или дебитна карта. Можем също да получим информация за Вас чрез анкети и информация за търсенията, които правите и страниците, които посещавате в Сайта на КИБЕРТРОН. КИБЕРТРОН ООД може също да записва и да прави анонимна статистика на посетените страници, използваните ресурси, изпращаните и-мейли и ползваните линкове с цел подобряване на персонализирането на Сайта на КИБЕРТРОН и напасването му към съответния потребител. Всяка подобна информация ще бъде защитена съобразно тази Частна политика. Можем също автоматично да получим Вашия IP адрес и допълнителни данни относно Вашата система и връзка към Сайта на КИБЕРТРОН, за да подпомогнем откриването на всякакви възникнали проблеми при използването на Сайта на КИБЕРТРОН, а също така и за системна администрация. КИБЕРТРОН ООД си запазва правото да изисква всякаква допълнителна информация, необходима за създаване и поддръжка на Вашия акаунт в Сайта на КИБЕРТРОН.

КИБЕРТРОН ООД използва получената от Вас информация съобразно тази Частна политика. Събраната информация се ползва за подобряване на Вашата работа в Сайта на КИБЕРТРОН. Показваме Ви също съдържание, което смятаме че ще Ви е интересно, както и такова, съобразено с Вашите предпочитания, посочени докато ползвате Сайта на КИБЕРТРОН. Можем да използваме информацията Ви, за да Ви изпращаме промоционални материали за нас и партньорите ни или да се свържем с Вас, ако е необходимо.

2. С кого можем да споделим информацията Ви

КИБЕРТРОН ООД няма да продава, отдава под наем или заменя Вашата лична информация на други. За да осигурим партньорски услуги и за да подобрим качеството на предоставяните услуги, понякога ще споделяме информацията Ви с нашите партньори, но само с Ваше изрично писмено съгласие. Можем да обобщим статистическа информация относно клиентите ни, трафика и използването на Сайта на КИБЕРТРОН или да продаваме проучванията си, които биха могли да съдържат обобщена информация. В допълнение, можем да подаваме обобщена информация на рекламодателите ни. Такава обобщена информация няма да идентифицира в частност нито един потребител.

Запазваме си правото да разкрием информация, ако такова действие е необходимо (а) за да се съобразим с изискванията на закона или да спазим законовия ред при съдебно призоваване (б) да пазим и защитаваме законовите права или собственост на КИБЕРТРОН ООД, Сайта на КИБЕРТРОН или неговите потребители или (в) при спешен случай да пазим здравето и сигурността на потребителите на Сайта на КИБЕРТРОН или обществото. Запазваме си правото за в бъдеще да оповестим всяка информация, отнасяща се до който и да е потребител, ако същия участва (или е основателно подозиран в участие) в нелегална дейност, дори и без призовка, съдебно постановление или друга съдебна заповед. Запазваме си правото да си сътрудничим с агенции и съдия-изпълнители за откриване на онези, които биха използвали нашите сървъри или услуги за нелегални дейности. Запазваме си правото да уведомим съответните власти за всяка заподозряна нелегална дейност.

Възможно е КИБЕРТРОН ООД, нейните подразделения, джоинт-венчъри или всякакви комбинации от такива да се "слеят" или да бъдат икономически и правно "погълнати" от друг бизнес обект. Ако това се случи, трябва да се очаква че КИБЕРТРОН ООД ще сподели част или цялата Ви информация, за да може да продължи да осигурява услугата. Всяко такова събитие (в момента, в който възникне) ще бъде оповестено в Сайта на КИБЕРТРОН и ще изисква новия обединен обект да следва процедурите, обявени в тази Частна политика.

3. Какъв избор имате относно събирането, използването и предоставянето на Вашата информация

Периодично можете да получавате информация за продуктите или услугите, които сте подбрали във Вашите лични страници в Сайта на КИБЕРТРОН, което може да включва продукти и услуги на КИБЕРТРОН ООД и продукти и услуги на нашите партньори (за целите на тази Частна политика, "партньори" означава трети лица, с които КИБЕРТРОН ООД има партньорски споразумения или други бизнес отношения или съюз и съвместни уеб-сайтове). КИБЕРТРОН ООД вярва, че тези съобщения са интересни и информативни.

Използвайки Сайта на КИБЕРТРОН, Вие може да бъдете включени в нашите пощенски списъци. Във всяко изпратено съобщение ще включим възможност за отказ за получаване на бъдещи съобщения. КИБЕРТРОН ООД си запазва правото да откаже регистрация и дейности в Сайта на КИБЕРТРОН и на онези, които приемат нашата Частна политика и предоставят исканата информация.

4. Какво представляват "бисквитките" и как ги използва Сайта на КИБЕРТРОН

Като част от предлагането и осигуряването на персонализирани услуги, Сайта на КИБЕРТРОН използва "бисквитки" за съхранение и понякога за събиране на локализираща информация за Вас. "Бисквитка" е малка сума от данни, която се изпраща към хард-диска на Вашия компютър. Всички части на Сайта на КИБЕРТРОН, които Ви карат да се регистрирате или които могат да се персонализират изискват да приемете "бисквитки". Никоя друга компания няма достъп до "бисквитките", поставени на Вашия компютър от Сайта на КИБЕРТРОН. Използваме "бисквитки"-технологията, за да съкратим нужното Ви време за потвърждаване на заявките Ви, а за Сайта на КИБЕРТРОН – да отговори на тези заявки. Няма да ползваме "бисквитки" за възвръщане на информация относно Вас или от Вашия компютър, която не сте ни предоставили доброволно. "Бисквитки" могат да се разположат в компютъра Ви също и когато ползвате линкове от Сайта на КИБЕРТРОН към сайтовете на нашите партньори или когато кликнете на рекламен банер. "Бисквитки", разположени на компютъра Ви от трети лица чрез Сайта на КИБЕРТРОН, ако има такива, не са отговорност на КИБЕРТРОН ООД и не са обект на нашите Условия за ползване. Моля, свържете се с това трето лице, за да установите каква е събраната информация и по какъв начин е използвана. Повечето браузъри първоначално са настроени да приемат "бисквитки". Вие можете да промените настройките, за да не приемате "бисквитки", но по този начин Сайта на КИБЕРТРОН може да не функционира нормално.

5. Как се предпазва личната Ви информация

За всички свои действия ние използваме нови и адекватни интернет-методи и технологии за сигурност. Където е необходимо поставяме пароли, техники за кодиране, защитни стени. Стремим се да Ви предпазим. Насърчаваме участващите интернет доставчици да създадат и толерират свои собствени потребителски частни политики. Въпреки всичките ни усилия обаче, не можем да гарантираме сигурността на която и да е система. Не можем да гарантираме пълната сигурност на информацията, която сте ни представили или на такава, която ние сме представили на Вас, или да гарантираме че няма да е обект на неправомерен достъп от трети лица. Веднъж получили информация от Вас, ние се стремим и полагаме усилия да я защитим на системите си.

6. Как можете да достигнете, обновите или изтриете Вашата информация

Като част от ползването на Сайта на КИБЕРТРОН, Вие сте отговорни за поддръжката и обновлението на Вашите Потребителски данни, които трябва да съдържат актуална и пълна информация. Можете да разглеждате, обновявате и/или редактирате потребителските си данни като се впишете в акаунта си и следвате съответните инструкции в меню Потребител, под меню Лична информация.

7. Какво друго трябва да знаете за своето он-лайн присъствие в Сайта на КИБЕРТРОН

Сайта на КИБЕРТРОН може да съдържа препратки към други сайтове или реклами. Частните политики на тези сайтове и рекламодатели могат значително да се различават от тази на Сайта на КИБЕРТРОН. Ако желаете да се запознаете с някоя от тях, ваше задължение е да се свържете директно със съответния оператор или рекламодател.

8. Как да се свържете с нас

Всякакви въпроси, свързани с нашата Частна политика, приложенията на Сайта на КИБЕРТРОН или Вашата дейност в Сайта на КИБЕРТРОН, отправяйте към КИБЕРТРОН ООД:
    Поща    
КИБЕРТРОН ООД
България, Слащен, п.код 2937
ул. "Демокрация" №28
    Телефон    
+359 88 345 0 667
    Електронна поща    
info@kibertron.com

Връщане в началото на страницата