Търси
Български Английски
 
Virtual Teams Engine
Virtual Teams Engine представлява интегрирана система за управление на проекти и екипи.

Базирана е на построяването на комуникационни структури и позволява идентификацията им в екипи, компании, организации, общности от хора, чрез използването на елементи на интелигентност, вградени в системата.

Това се реализира чрез платформено независима компютърна система, която е създадена специално за прилагане на концепцията за Виртуален екип и членове на Виртуален екип в областта на управлението на проекти (Project Management) и при управление на компании и институции (Корпоративен и Институционален мениджмънт).

Методологията, която системата използва се базира на Теория на Времето, което позволява въвеждането на уникалната функционалност на Virtual Teams Engine, да прави освен количествен и качествен анализ на информацията отнасяща се до съответния проект и/или екип.
Virtual Teams Engine
Благодарение на това, системата е в състояние да прави обективен анализ за изпълнението на проекта, като отчита ролята на всеки член от екипа и влиянието му върху развитието на проекта във всеки един момент от изпълнението му.

По този начин, изпълнението на проекта става по оптимален сценарий с минимални сътресения и кризисни ситуации, за които системата разбира още в началната им фаза или още преди появата им като определя вероятността за възникването им.

Ресурсите на Virtual Teams Engine в допълнение с възможностите на Виртуални професионални управители на проекти и технически асистенти, всеки от които е "съставен" от няколко "физически съществуващи" специалиста, но обединени в едно виртуално лице, предоставя перфектно решение за успешното изпълнение на проекти и оптималното организиране на работата на екипи, без значение от тяхната сфера и обсег на действие, динамичност и продължителност.

Особено силна е системата в случай на недостиг на квалифициран управленски персонал в конкретни области.

Официалния уеб-сайт, чрез който КИБЕРТРОН ООД, предлага услуги и продукти базирани на текущата версия на системата е: www.virtualteamsengine.com.