Търси
Български Английски
 
H.A.W.K. Motion Control System
H.A.W.K. Motion Control System е софтуерна система за интегрирано управление и създаване на сценарии на движения (проекти за управление) на филмов роботизиран манипулатор (филмов кран) при заснемане на тримерни куклени анимации.

H.A.W.K. е абревиатура на словосъчетанието Hyper Accelerating Work Kit (Хипер Ускоряваща Работата Принадлежност). Идеята за името на системата се появи по време на нейното проектиране и бе избрано тъй като отговаря на идеологията на системата (от английски HAWK-ястреб).

Комуникацията между H.A.W.K. и филмовия манипулатор се осъществява чрез протокола RS422 през серийния порт на компютъра, като може да се пригоди и за комуникация през USB порт.

Организацията на системата H.A.W.K. позволява, пригаждането й за управление на различни филмови кранове – независимо от използвания модел контролери, тип и брой на осите (степените на свобода).
H.A.W.K. Motion Control System
H.A.W.K. работи под операционната система Microsoft Windows XP и разполага с лесен за използване и разбиране потребителски интерфейс, който доставя възможността за бързо генериране на схеми на движение (motions) на отделните оси на манипулатора.

H.A.W.K. може да импортира данни от файлове записани във VRML (Virtual Reality Modeling Language) формат. Процеса на импортиране се ръководи от помощника Importing Wizard благодарение на който работата на потребителя се улеснява до максимум, а възможността за човешка грешка се свежда до минимум.

Тъй като в системата H.A.W.K. e вградена възможност да представя поведението на роботизирания манипулатор във виртуален 3D режим, тя притежава собствен редактор Environment Editor на тримерни сцени и модели, чийто манталитет и поведение са сходни с тези на 3D Studio Max.

Проектирането и дефинирането на криволинейните интерполации между ключовите кадри на филма на схемите на движение е представено по интуитивен за потребителите начин, който се свежда до боравене с безие сплайни (BSplines), наречени MultiCurves или MultiSegments.

Вграден е и редактор Templates Editor на шаблонни движения Templates, чрез който могат да се проектират и използват повторно често срещани схеми на поведение.

Създаването на нови проекти е улеснено от наличието на магьосника New Project Wizard, чрез който в диалогов режим се настройват първоначално необходимите параметри на новия проект.

По време на проектиране, за информираността на потребителя се грижат интерактивните помощници Information Panel и Preview Panel. Първият визуализира информация която може да се окаже нужна в процеса на проектиране, а вторият показва какво е положението на манипулатора в пространството или пък какво вижда неговата камера по време на движение.