Търси
Български Английски
 
Сътрудничество
КИБЕРТРОН ООД е иновационна компания, фокусирана върху научноизследователска, разработваща и консултантска дейност в областта на кибернетиката, роботиката, природа на времето и управлението на проекти и екипи.

Нашата основна цел е създаване на хуманоиден робот, който да притежава интелект, автономност, структура и размери на тялото, кинематика и динамика сходни с тези на човека.

Част от стратегията ни за реализация на поставената цел е стратегическото ни сътрудничество с други компании и организации, специализирани в областите: Кибернетика, Роботика, Електроника, Механика, Машиностроене, Софтуерни системи, Компютърни системи, Комуникации, Дизайн, Химия, Биология, Психология, Управление на проекти, Патентно и Авторско право.

Ако проявявате интерес за съвместна дейност с КИБЕРТРОН, моля свържете се с нас.