Търси
Български Английски
 
Работа
КИБЕРТРОН ООД е иновационна компания, фокусирана върху научноизследователска, разработваща и консултантска дейност в областта на кибернетиката, роботиката, природа на времето и управлението на проекти и екипи.

Нашата основна цел е създаване на хуманоиден робот, който да притежава интелект, автономност, структура и размери на тялото, кинематика и динамика сходни с тези на човека.
Екипа ни постоянно се разраства, подобрява и обогатява, в отговор на новите предизвикателства които се конкретизират пред нас:
  • през отделните фази от разработка на робота;
  • при развитието и прилагането на методология базирана на Теория на Времето в различни области на човешкото познание;
  • при изпълнението на съпътстващи проекти, свързани с разработката и внедряването на иновационни технологии и продукти спомагащи за интегрирането на човешкото общество.
Въпреки, че проекта започна в България – родината на по-голямата част от членовете на екипа ни, КИБЕРТРОН е международен проект. Идеята КИБЕРТРОН не е ограничена по националност, религия, възраст или друг социален признак. Тя е отворена към всеки, стремящ се към развитие.

Ако смятате, че споделяме общи принципи и идеи и желаете да се присъедините към екипа ни, не се колебайте да се свържете с нас.