Търси
Български Английски
 
История
2002 година
27 Септември 2002г.
Ахмед Мерчев поставя началото на проект КИБЕРТРОН. Целта на проекта е създаване на хуманоиден робот, който да притежава интелект, автономност, структура и размери на тялото, кинематика и динамика сходни с тези на човека.
2003 година
10 Март 2003г.
Ахмед Мерчев сформира екип КИБЕРТРОН – екипа, който започва разработката на хуманоидния робот КИБЕРТРОН.

23 Май 2003г.
Екип КИБЕРТРОН завършва разработката на версия 1 на кибернетичните ръце на хуманоидния робот КИБЕРТРОН. Всяка от тях притежава по 28 степени на свобода.

10 Юни 2003г.
Екип КИБЕРТРОН представя за първи път проект КИБЕРТРОН пред научните среди по време на участието си в Седма Международна Конференция по Роботика - ПРАКТРО 2003, която се провежда от 10 до 14 Юни в гр. Варна, България.
2004 година
11 Март 2004г.
С решение на Софийски градски съд, в гр. София, България, екип КИБЕРТРОН учредява компанията КИБЕРТРОН ООД с цел реализация на проект КИБЕРТРОН, който има за цел разработката на интелигентен хуманоиден робот наречен КИБЕРТРОН.

20 Април 2004г.
Екип КИБЕРТРОН започва да прилага и развива методология базирана на Теория на Времето с цел разработка на интелекта на хуманоидния робот КИБЕРТРОН и цялостно планиране и управление на проект КИБЕРТРОН.

15 Юни 2004г.
Екип КИБЕРТРОН взима решение да използва нов термин - "Natural Intellect" (NI) - Естествен Интелект за означаване на технологията на която ще се базира интелекта интелекта и съзнанието на хуманоидния робот КИБЕРТРОН, с цел разграничаване от общоприетото схващане за "Artificial Intelligence" (AI) - Изкуствен Интелект.

17 Юни 2004г.
Екип КИБЕРТРОН взима решение да използва нов термин "Chaotic Logic Computer" - Компютър с Хаотична Логика, за означаване на устройството от което ще се състои мозъка на КИБЕРТРОН, който ще бъде управляван и развиван от технологията Natural Intellect (NI).

16 Юли 2004г.
Екип КИБЕРТРОН завършва разработката на версия 1 на тялото на хуманоидния робот КИБЕРТРОН. То е с 82 степени на свобода и височина 1.75m.

25 Септември 2004г.
Екип КИБЕРТРОН завършва разработката на версия 2 на кибернетичните ръце на хуманоидния робот КИБЕРТРОН. Всяка от тях притежава по 32 степени на свобода.

5 Октомври 2004г.
КИБЕРТРОН ООД спечелва специалната награда за иновации на най-голямото Европейско изложение за иновации INNOVACT 2004 (www.innovact.com), което се провежда от 5-ти до 7-ми Октомври, в гр. Реймс, Франция. На изложението КИБЕРТРОН ООД участва със специален щанд, на който представя проект КИБЕРТРОН.

24 Ноември 2004г.
КИБЕРТРОН ООД завършва разработката на версия 1 на софтуерната система H.A.W.K. Motion Control System, предназначена за интегрирано управление и създаване на сценарии на движения (проекти за управление) на филмов роботизиран манипулатор (филмов кран) при заснемане на тримерни куклени анимации.
2005 година
15 Януари 2005г.
КИБЕРТРОН ООД завършва разработката на версия 1 на системата Virtual Teams Engine, която представлява интегрирана система за управление на проекти и екипи. Тя е представена оn-line на адрес: www.virtualteamsengine.com.
2006 година
15 Август 2006г.
КИБЕРТРОН ООД разработва и започва предлагането на серия сървъри с ниска консумация на електроенергия с търговско означение KIBERTRON LPS CM. Те са подходящи за реализиране на проекти при които се използват алтернативни източници на електричество.