Търси
Български Английски
 
Ръководство
Ахмед Мерчев
 
Ахмед Мерчев
основател

Длъжности
  - Управител
  - Директор Електроника и Комуникации
  - Ръководител на екип КИБЕРТРОН


Специализация
цифрова и аналогова електроника, роботика, кибернетика

Контакти
KIBERTRON ID: Ahmed
E-mail: ahmed@kibertron.com
GSM: +359 88 345 0 667
Skype: ahmed_merchev
 
Борис Дишев


Длъжности
  - Заместник-Управител
  - Директор Изследвания и Разработка


Специализация
управление на проекти, природа на времето, механика, математика

Контакти
KIBERTRON ID: bdichev
E-mail: bdichev@kibertron.com
GSM: +359 88 560 3 860
Skype: bdichev