Търси
Български Английски
 
Съобщение за Медиите

Проект КИБЕРТРОН е класиран на шесто място в света от Android World

Съобщение за Медиите

Проект КИБЕРТРОН е класиран на 6 място в света в класацията World's greatest android projects на електронното издание Android World.

В класацията, пред КИБЕРТРОН са единствено четирите проекта за хуманоидни роботи (Asimo, P3, P2 и P1) на Honda, Япония и Tron X на Festo, Австралия.

На по долни позиции са всички останали 68 проекти за хуманоидни роботи, сред които по-известните са QRIO на Sony, Япония; HOAP-2 на Fujitsu Laboratories Ltd, Япония; HRP-2P на Kawada Industries Inc, Япония; Morph 3 на Kitano Symbiotic Systems, Япония; Partner Robot на Toyota, Япония; ARNE на New Era, Русия; BHR-1 на Beijing Institute of Technology, Китай и др.

Android World е най-престижната класация за хуманоидни роботи в света. В нея участват всички значими проекти за антропоморфни роботи, които към настоящия момент са общо 74. От тях 35 са в Япония, 10 в Америка, 7 в Германия, 5 в Корея, 4 в Обединените Кралства, 3 в Китай, 2 в Швеция, 1 в България, 1 в Русия, 1 в Австралия, 1 в Тайланд, 1 в Сингапур, 1 в Иран, 1 в Италия и 1 в Австрия.
Свързана страница | Външна препратка
Още в Групата Свий
Новини Свий
Информация за Новината
Група Събития
Дата 13 Септември 2004
Езици
Български Английски

Картинки Свий
 1-1|1 
Документи Свий