Търси
Български Английски
 
Съобщение за Медиите

Проект КИБЕРТРОН навърши 5 години

Съобщение за Медиите

Днес, 27 Септември 2007г. се навършват 5 години от стартирането на проект КИБЕРТРОН.

В същността си, проект КИБЕРТРОН е иновационен проект, един от най-дръзките и до ден днешен. Неговата цел – създаване на интелигентен робот е все още възприемана по-скоро фантастично от колкото реалистично.

Началото на проекта бе поставено на 27 Септември 2002г., от Ахмед Мерчев, макар тогава той да е едва на 18 години. Целта е ясна, а неизвестните – безкрайни.

Поради иновативността си, проекта за кратко време става популярен, което допринася за откриването на бъдещите членове на научноизследователския и разработващ екип, който 6 месеца по-късно е в състав: Ахмед Мерчев, Любомир Славилов, Антони Ставрев. Те са екип КИБЕРТРОН.

За реализацията на проекта на 11 Март 2004г. е регистрирана компанията КИБЕРТРОН ООД, а малко по-късно към екипа се присъединява Борис Дишев – автор на Теория на Времето, която екипа започва да използва при разработката на робота.

Благодарение на разработките на екипа в областта на електромеханичната структура на робота и неговия интелект, през Септември 2004г., проект КИБЕРТРОН е класиран на 6 място в света в класацията World's greatest android projects на електронното издание Android World, а на 5 Октомври 2004г, екип КИБЕРТРОН е удостоен с Европейска награда за Иновации по време на INNOVACT 2004.

Завършена е версия 1 и продължава разработката на версия 2 на прототипа на хуманоидния робот КИБЕРТРОН.

България е емблематична страна в развитието на науката, техниката и високите технологии.
След като Джон Атанасов създава първия електронен компютър, базиран на двоична логика, днес екип КИБЕРТРОН е на път да създаде първия интелигентен робот, базиран на не двоична логика, т.е. робот с интелект базиран на компютър с хаотична логика.

Благодарение на компютрите, светът е такъв какъвто го познаваме днес. Всеки от нас обаче забелязва нарастващия хаос – да с компютрите можем да правим много повече неща, но едва ли сме по-щастливи от хората живели преди нас. Дори – напротив.
Причината за това е в НЕПОДОБИЕТО. Компютрите работят на принцип, който в основите си се различава от принципа на който работи човешкото мислене и за това интеграцията между компютъра и човека е непълноценна, а често дори вредна. Това е причината за разкъсването предизвикано от технологиите в социалния живот на хората.
Ето защо, изхода е в ПОДОБИЕТО. Изхода е в създаването на връзка между технологичните и социалните системи. А за нейното създаване бе стартиран проект КИБЕРТРОН. За сега сме единствените, но си мечтаем да не сме.

Разработката на робот в условията на България, днес не е никак лесно, не е и здравословно и има опасност да доведе до разбиване на личния живот, ако продължиш...избора е труден.
В края на месец Октомври 2004г, Антони Ставрев напуска екип КИБЕРТРОН поради лични причини. Ахмед Мерчев, Любомир Славилов, Борис Дишев – продължават.

До момента, проект КИБЕРТРОН се развива изцяло чрез самофинансиране. Това до голяма степен ограничава изследователската дейност на екипа. В България не само, че липсват инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност, но липсва и среда, адекватна среда в областта на кибернетиката и роботиката. Ето защо, КИБЕРТРОН работи и по създаването на такава среда.

През последните 2 години усилията на екипа са съсредоточени именно върху осигуряването на финансови средства за развитието на проекта. Завършена е и вече се предлага като готов продукт, системата за управление на проекти и екипи – Virtual Teams Engine, която позволява избягването на кризисни ситуации чрез структуриране и интегриране базирани на методологията на която е изграден интелекта на робота КИБЕРТРОН. При внедряването й в компания осигурява правопропорционална зависимост между разходите и печалбата, чрез следене на специален индекс на комуникационна интегрираност.

Продължава изграждането на мрежа КИБЕРТРОН – обединение от компании и физически лица, съпричастни на идеята КИБЕРТРОН.

Равносметката:
– изграден е екип, с опит и познания в областта на кибернетиката, роботиката и природа на времето;
– създадена е методология която позволява създаването на интелигентен хуманоиден робот;
– направени са съществени разработки в областта на хуманоидните роботи;
– поставено е начало на ключови стратегически сътрудничества, необходими за развитието на проекта;
– липсва финансиране в размер на минимум 5 млн. евро за доразработката и производство на първия прототип на робота КИБЕРТРОН.

Целеви крайни продукти:
– интелигентен хуманоиден робот, който притежава интелект, автономност, структура и размери на тялото, кинематика и динамика сходни с тези на човека;
– методология, инструменти и устройства, които осъществяват структурирана и интегрирана конструктивна връзка между технологичните и социални системи;
– компютър с хаотична логика.

Това е проект КИБЕРТРОН – днес, 27 Септември 2007г. - датата, която Ахмед Мерчев си бе поставил преди 5 години, като желан краен срок, за наличието на произведен прототип на робота КИБЕРТРОН.
Свързана страница
Още в Групата Свий
Новини Свий
Информация за Новината
Група Събития
Дата 27 Септември 2007
Езици
Български Английски

Картинки Свий
 1-1|1 
Документи (0)