Търси
Български Английски
 
Условия за ползване
Въведение

Настоящите Условия за ползване дефинират правилата за използване на услугите на сайта на КИБЕРТРОН ООД и системата на която той се базира, предоставени от КИБЕРТРОН ООД чрез някой или някои от продуктите, инструментите и/или уеб сайтовете, достъпни в интернет пространството на следните основни адреси (домейни):

kibertron.com

включително всички техни поддомейни, а също така и сайтовете на клиентите и партньорите на КИБЕРТРОН ООД, на които КИБЕРТРОН ООД е разработил и предоставил за ползване сайт на базата на сайта на КИБЕРТРОН ООД.

В настоящия документ и във всички останали документи имащи отношение към него, за по голямо удобство, когато става въпрос за сайта на КИБЕРТРОН ООД и за базираните на него уеб сайтове, ще бъде използвано съкращението "Сайта на КИБЕРТРОН".

Използвайки Сайта на КИБЕРТРОН Вие се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване, включително Частна политика, Политика за Авторски права и Интелектуална собственост и останалите потребителски задължения и правила, които се обновяват и публикуват периодично и следват Условия за ползване и всички закони и правила, от които се ръководи Сайта на КИБЕРТРОН. Ако не сте съгласни, Ви молим да не влизате и да не ползвате Сайта на КИБЕРТРОН.

КИБЕРТРОН ООД може да обновява периодично тези Условия за ползване. Ваше задължение е да проверявате тази страница за промени и обновления на Условия за ползване. Ползването от Ваша страна на Сайта на КИБЕРТРОН след публикуване на каквито и да е промени на Условия за ползване ще се тълкува като приемане на тези промени.

Ползвайки Сайта на КИБЕРТРОН ще бъдете обект на всички условия и/или правила, които се публикуват периодично. Те се обединяват с тези Условия за ползване.

Данни и информация описани тук, преди регистрацията Ви като потребител, се предоставят само за информация и не са предназначени за търговски цели.

Моля, отправяйте всякакви запитвания, свързани с Условия за ползване или други правни въпроси, на следния и-мейл адрес: info@kibertron.com.

1. Собственост на КИБЕРТРОН ООД и разрешение за използване

Сайта на КИБЕРТРОН и системата на която той се базира, включително и без ограничения цялото системно съдържание, софтуер, хардуер и услуги са разработени от КИБЕРТРОН ООД и са собственост на КИБЕРТРОН ООД, освен ако изрично не е упоменато друго.

Сайта на КИБЕРТРОН е защитен от закона за авторско право и/или други закони за интелектуална собственост в България и чужбина. Вие имате разрешение единствено да разглеждате и използвате Сайта на КИБЕРТРОН.

Забранява се копиране на страници и материали от Сайта на КИБЕРТРОН, възпроизводството и разпространението им, опитите за сдобиване с потребителско съдържание, което не е Ваша собственост. Не копирайте, публикувайте, променяйте или разпространявайте материали от Сайта на КИБЕРТРОН, докато не получите изрично писмено разрешение от КИБЕРТРОН ООД за това. Законови нормативи и различни други известия се публикуват в Сайта на КИБЕРТРОН. Не отстранявайте тях или каквато и да е свързана с тях информация, съдържаща се в Сайта на КИБЕРТРОН. В противен случай Вие носите наказателна отговорност за това.

Запознавайки се със съдържанието на този документ, Вие се запознавате и съгласявате с това, че всички права, наименования и интереси, свързани със Сайта на КИБЕРТРОН, включително всички продукти, услуги и инструменти на Сайта на КИБЕРТРОН и тук упоменатите клаузи, всякакви патентни права, патенти, бизнес-методи, авторски права, запазени марки, търговски тайни, изобретения, ноу-хау и всякакви други права на интелектуална собственост, имащи връзка с този документ, са собственост единствено и само на КИБЕРТРОН ООД. С изключение на случаите, при които има изрично разрешение и съгласие на КИБЕРТРОН ООД, Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, показвате, променяте, давате под наем, наемате, продавате, разпространявате или създавате подобни и/или производни на Сайта на КИБЕРТРОН като цяло или от части. Съгласявате се да не влизате и/или използвате Сайта на КИБЕРТРОН по никакъв друг начин, освен чрез интерфейса, осигурен от КИБЕРТРОН ООД за достъп до предоставените Ви услуги, продукти и инструменти. Във връзка с Вашето ползване на Сайта на КИБЕРТРОН, КИБЕРТРОН ООД може да Ви предостави достъп до определен софтуер. За свалянето и използването на такъв софтуер, в случаите когато той се отнася към Сайта на КИБЕРТРОН или е част от Сайта на КИБЕРТРОН и е собственост на КИБЕРТРОН ООД се прилагат клаузите на настоящия документ и свързаните с него документи, освен ако софтуера не пристига със собствено лицензионно споразумение. Свалянето на софтуер, който не е собственост на КИБЕРТРОН ООД е предмет на отделно споразумение, което се договаря с Вас при сваляне или инсталацията му, чрез лицензионното споразумение на конкретния софтуерен продукт.

2. Потребителско участие, собственост и отговорност

КИБЕРТРОН ООД дава на потребителите си възможност да качват Потребителско съдържание в Сайта на КИБЕРТРОН, като:
 • Лична информация;

 • Бележки в Таблата за Бележки и прикачени файлове към тях;

 • Коментари в Чат каналите;

 • И-мейл кореспонденция;

 • Потребителски съобщения;

 • файлове в Библиотеките.
Тук, трябва добре да се разбира, че цялата информация, данни, файлове, текстове, препратки, статии, софтуер, снимки, графики, клипове, музика, звуци, съобщения или други материали, публикувани от Вас в Сайта на КИБЕРТРОН (за кратко "Потребителско съдържание"), където те са публично обявени, споделени с определена група потребители на Сайта на КИБЕРТРОН или са частно изпратени чрез Сайта на КИБЕРТРОН, са отговорност единствено на Вас или на потребителите, които публикуват такова Потребителско Съдържание. Това означава, че Вие, а не КИБЕРТРОН ООД, сте изцяло отговорни за материалите, които се публикуват, изпращат или по друг начин прехвърлят чрез Сайта на КИБЕРТРОН. Ваше задължение е да се убедите, че с Вашата публикация или прехвърляне на информация не е нарушено нито едно авторско право, запазена марка, търговска тайна, рекламно или частно право или друго право на интелектуална собственост.

КИБЕРТРОН ООД не контролира и не преглежда потребителското съдържание, публикувано в Сайта на КИБЕРТРОН или изпратено към друг потребител, което означава, че не гарантира точността, верността, предназначението или качеството на такова съдържание. Не е задължително потребителското съдържание, публикувано от потребителите или от трети лица, да представя вижданията и мнението на КИБЕРТРОН ООД и при никакви обстоятелства КИБЕРТРОН ООД няма да носи отговорност за тези съдържания, включително и каквито и да е загуби или щети от различен вид, възникнали в резултат употребата на някаква потребителска публикация – изпратена или по друг начин прехвърлена чрез Сайта на КИБЕРТРОН.

На потребителите ще се търси отговорност за представени нелегални или забранени материали – в Сайта на КИБЕРТРОН или към други потребители, включително – например – престъпни, клеветнически или обидни материали. Тъй като Сайта на КИБЕРТРОН е предоставен на потребителите за легално използване, приемайки тези Условия за ползване, Вие декларирате и гарантирате, че няма да публикувате, прехвърляте, изпращате или по друг начин правите достъпно в Сайта на КИБЕРТРОН потребителско съдържание, което:
 • е непозволено, вредно, заплашително, закононарушаващо, клеветническо, погрешно, оскърбително, презрително, педофилно, порнографско, нецензурно, нарушаващо нечий личен живот, пълно с омраза или злобно;

 • пропагандира омраза или дискриминация или насилие срещу хора по повод расата им, националния произход, религия, възраст, пол, недъгавост или сексуална ориентация;

 • е или може да бъде вредно за малолетните;

 • тормози или подтиква към тормоз друг човек;

 • включва прехвърлянето на нежелана електронна поща или спам;

 • подава информация, за която се знае, че е грешна или подвеждаща или популяризира нелегални дейности или поведение;

 • е или подава нелегално или не оторизирано копие на работата на друг човек – такива като пиратски компютърни програми или препратки към тях, или нелегално предоставяне на информация за достъп до защитени зони и/или устройства и конфиденциална информация;

 • нарушава патент, авторско право, търговска или сервизна марка, търговска тайна, право на собственост на друго лице;

 • съдържа пароли за сайтове с ограничен достъп или скрити страници, файлове или снимки (такива, които не са свързани с друга достъпна страница);

 • предоставя материали, които експлоатират сексуално или чрез насилие лица под 18-годишна възраст или предлага лична информация за такива;

 • предоставя с учебна цел информация за нелегални дейности, такива като правене или купуване на нелегално оръжие, или предоставяне или създаване на компютърни вируси;

 • съдържа софтуерен вирус или каквито и да е други кодови файлове или програми, които са разработени или имат способността да нарушават, унищожават, компрометират или по друг начин ограничават функционалността на кой да е компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване, независимо дали то е притежание на КИБЕРТРОН ООД или на друго лице;

 • търси пароли или лична идентифицираща информация за търговски или незаконни цели от други потребители; или

 • по друг начин нарушава местен или национален действащ закон или наредба.
Като допълнение, във връзка с ползването на Сайта на КИБЕРТРОН, Вие не можете:
 • да се представяте за друг човек или обект, включително служител на КИБЕРТРОН ООД, или да показвате лъжливи връзки или отношения с друго лице или обект;

 • да подправяте заглавни страници или по друг начин да манипулирате идентификатори с цел прикриване на произхода на някое Потребителско съдържание, публикувано в или прехвърлено чрез Сайта на КИБЕРТРОН;

 • да ангажирате в търговски дейности и/или продажби КИБЕРТРОН ООД без изричното ни писмено съгласие, включително и в състезания, лотарии, замяна или реклама;

 • да публикувате или прехвърляте информация, която нямате право да публикувате или прехвърляте;

 • да публикувате или приемате рекламни и-мейли, спам, пирамидни схеми или да търсите и насърчавате други лица, които да се ангажират с тези дейности;

 • да нарушавате обичайната работа на която и да е част от Сайта на КИБЕРТРОН, включително да не ползвате скриптове за автоматично писане или попълване в Чат каналите, Таблата за бележки, Форумите или в друга зона на Сайта на КИБЕРТРОН;

 • да се намесвате или рушите Сайта на КИБЕРТРОН или който и да е сървър или мрежа, свързани с работата на Сайта на КИБЕРТРОН;

 • да дебнете или тормозите друго лице; или

 • да събирате имената на другите потребители на Сайта на КИБЕРТРОН, данни и информация за тях, с цел изпращане на рекламни съобщения и спам до тях.
Ако забележите такива материали или дейности в Сайта на КИБЕРТРОН, моля уведомете ни на следния и-мейл адрес: info@kibertron.com.

3. Лиценз на Потребителското съдържание

Съобразявайки се с Потребителското съдържание Вие избирате да го публикувате или прехвърляте чрез Сайта на КИБЕРТРОН и гарантирате на КИБЕРТРОН ООД и на неговите помощници и партньори постоянното, световно, безплатно, не ексклузивно спазване на следното разрешение: да използва, размножава, прехвърля, представя, показва, обновява, адаптира и публикува такова потребителско съдържание – като цяло или на части, във всички настоящи и бъдещи носители, версии и сървъри и по какъвто и да е начин, свързан със Сайта на КИБЕРТРОН (включително и без ограничения, във връзка с изгледа на подобно потребителско съдържание в Сайта на КИБЕРТРОН и на сайтовете на нашите помощници, партньори и други, с които КИБЕРТРОН ООД може да има бизнес отношения, свързани със Сайта на КИБЕРТРОН) и разпространението и представянето на Сайта на КИБЕРТРОН.

Без ограничение на нито едно от правата, дадени на КИБЕРТРОН ООД и описани в предходния абзац, Вие потвърждавате и се съгласявате, че КИБЕРТРОН ООД може да съхранява Потребителско съдържание, а също може и да го разкрие, ако това се изисква от закона или ако КИБЕРТРОН ООД прецени, че такова запазване или разкриване е разумно и необходимо за да: а) се спази закона; б) се изисква от Условия за ползване; в) се счита че някое потребителско съдържание нарушава правата на трети лица; г) защитава правата, собствеността или личната сигурност на КИБЕРТРОН ООД, потребители на Сайта на КИБЕРТРОН и обществото.

4. Обезщетения и компенсации

Вие се съгласявате да компенсирате КИБЕРТРОН ООД, неговите помощници, съдружници, служители, агенти и други партньори и работници, включително разумни разходи за адвокатски такси, направени от трети лица, за нанесени щети в резултат на Потребителско съдържание, което Вие потвърждавате, публикувате или прехвърляте чрез Сайта на КИБЕРТРОН и/или е резултат от Вашето ползване на Сайта на КИБЕРТРОН, включващо дадени от Вас препратки към друг сайт или ъплоуд на информация в Сайта на КИБЕРТРОН, или нарушаването от Ваша страна на Условия за ползване, или на закона, или на правата на други лица.

5. Препратки и резултати от търсене

Сайта на КИБЕРТРОН предоставя препратки и автоматично показва резултати от търсене, също така трети страни могат да дават информация, която отговаря или е свързана с други сайтове или източници. КИБЕРТРОН ООД не контролира такива сайтове и източници и Вие потвърждавате и се съгласявате, че КИБЕРТРОН ООД не е отговорен за съдържанието или информацията, която се съдържа там. КИБЕРТРОН ООД не може и не гарантира, че съдържащата се информация в такива сайтове е точна, законна и/или безобидна. КИБЕРТРОН ООД не потвърждава информацията в който и да е друг сайт или източник и не гарантира, че за в бъдеще подобни сайтове или източници няма да съдържат вируси или да навредят на компютъра Ви по друг начин. Използвайки Сайта на КИБЕРТРОН за търсене или свързване към друг сайт, Вие се съгласявате и разбирате, че КИБЕРТРОН ООД няма да е отговорен или свързан – пряко или непряко, с каквито и да е щети или загуби, причинени от Вашето ползване или доверие в Сайта на КИБЕРТРОН, за да достигнете необходимите Ви резултати от търсене и/или да се свържете с друг сайт. Въпреки това, ако имате проблем с препратка от Сайта на КИБЕРТРОН, моля уведомете ни на следния и-мейл адрес: info@kibertron.com.

6. Забрана за препродаване на Сайта на КИБЕРТРОН

Вие се съгласявате да не размножавате, копирате, продавате, препродавате или ползвате с търговски цели нито една част на Сайта на КИБЕРТРОН, използването на Сайта на КИБЕРТРОН или достъпът до Сайта на КИБЕРТРОН без изричното писмено съгласие на КИБЕРТРОН ООД за всеки отделен случай.

7. Обновяване на Сайта на КИБЕРТРОН

КИБЕРТРОН ООД си запазва правото да обновява, променя или спира – временно или за постоянно, Сайта на КИБЕРТРОН (или части от него) със или без предупреждение. Вие се съгласявате, че КИБЕРТРОН ООД няма да е отговорен пред Вас или трето лице по повод каквото и да било модифициране, прекъсване или спиране на Сайта на КИБЕРТРОН.

8. Права за прекъсване и/или спиране

КИБЕРТРОН ООД си запазва правото по свое собствено усмотрение, незабавно и без предупреждение, да прекъсне или прекрати Условия за ползване, Вашата регистрация и достъп до коя да е зона на Сайта на КИБЕРТРОН, възможността Ви за достъп до Сайта на КИБЕРТРОН, възможността да използвате услугите, предлагани в Сайта на КИБЕРТРОН и/или да маха потребителско съдържание поради каквато и да е причина, включително и Ваши или провокирани от Вас нарушения на Условия за ползване, които КИБЕРТРОН ООД прецени че са неуместни. Съгласявате се, че КИБЕРТРОН ООД няма да е отговорен пред Вас или пред трети лица за прекъсване или спиране съгласно тази точка.

9. Политика за Авторски права и Интелектуална собственост

КИБЕРТРОН ООД разбира и уважава важността на интелектуалната собственост. Моля, запознайте се с нашата Политика за Авторски права и Интелектуална собственост, с която в момента се съгласявате.

10. Вашите задължения при регистрация

Предвид Вашето ползване на Сайта на КИБЕРТРОН, Вие се съгласявате да: а) осигурявате вярна, точна, настояща и пълна информация за себе си, както изисква регистрационната форма за Сайта на КИБЕРТРОН (такава информация са „Регистрационни данни“) и б) да поддържате и навременно да обновявате регистрационните си данни, за да бъдат те верни, точни, настоящи и пълни. Ако дадете информация, която е невярна, неточна, непълна и остаряла или КИБЕРТРОН ООД има уместни причини да подозира, че тази информация е невярна, неточна, непълна и остаряла, КИБЕРТРОН ООД има правото да прекъсне, спре или откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на Сайта на КИБЕРТРОН (или на която и да е част от него).

11. Частна политика

Вярваме, че Вашата и на всички потребители поверителност е важна. Моля, запознайте се с нашата Частна политика, с която в момента се съгласявате. В случай, че желаете да активирате акаунта си в Сайта на КИБЕРТРОН, Вие се съгласявате да бъдете поставени в пощенски списък. В последствие можете да се свържете с нас, за да Ви отпишем от този списък. Във всяко обновление, което изпращаме е включена възможност да се откажете от получаване на обновления за в бъдеще. КИБЕРТРОН ООД си запазва правото да ограничава всякакви регистрации и активации в Сайта на КИБЕРТРОН, пощенските списъци и останалите услуги на системата, за потребители, които приемат условията ни и за онези, които ще предоставят изисканата от тях информация.

12. Архивиране

КИБЕРТРОН ООД не носи отговорност за изгубени данни в резултат от оперирането на Сайта на КИБЕРТРОН и/или влизането в сила на Условия за ползване (включително и съдържанието на и-мейл акаунти, хоствани от КИБЕРТРОН ООД), и не е задължен да поддържа архивни копия на потребителско съдържание и/или и-мейли. Препоръчваме да пазите копия на всички материали, които публикувате или предоставяте в Сайта на КИБЕРТРОН.

Вие разбирате и се съгласявате, че КИБЕРТРОН ООД може да предостави информация за Вас, ако това се изисква от закона или с призовка, или ако информацията е необходима, за да се разобличи незаконна или вредна дейност.

13. Пароли и сигурност

След като завършите регистрационния процес в Сайта на КИБЕРТРОН ще получите парола и указания за ползването на акаунта. Вие сте отговорни за запазването в тайна на паролата и акаунта си и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват с Вашата парола или акаунт. Съгласявате се: а) незабавно да уведомите КИБЕРТРОН ООД за непозволена употреба на Вашата парола или акаунт или каквото и да е друго нарушаване на сигурността, и б) да се уверите че се отписвате от акаунта си в края на всяка сесия. КИБЕРТРОН ООД не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, произтекли от Вашето неспазване на тази точка. Без да се ограничаваме от общия характер на по-горе казаното, в съответствие с природата на Интернет, компютрите, потока от данни и други технически и икономически възможности, Сайта на КИБЕРТРОН, както повечето приложения за Интернет и компютърни данни, е уязвим откъм различни пробиви в сигурността, следователно трябва да се счита за несигурен. Използвайки Сайта на КИБЕРТРОН и Интернет като цяло, може да сте обект на различни рискове, включително подслушване, шпиониране, измами, фалшификации, спам, "шарлатанство", вмешателства, разбиване на пароли, обезпокояване, мошеничества, електронни злоупотреби, хакерство, системни зарази като вируси, компютърни червеи, троянски коне, причиняващи непозволен, вреден или разрушителен достъп и/или източване на информация и данни от Вашия компютър и други форми на дейност, които могат да се смятат дори за незаконни. Информация (включително регистрационни данни, пароли и потребителско съдържание), получена или доставена или предвидена да стане достъпна чрез Сайта на КИБЕРТРОН може да стане обект на тези и други нарушения на сигурността и поверителността или могат да не достигнат предназначението си или да достигнат грешен адрес или получател. Сайта на КИБЕРТРОН е изложен на същите рискове като всички приложения в Интернет. Без да се ограничаваме от по-горното, ние приемаме на сериозно сигурността на всички акаунти и друга лична и не-лична информация, свързана с посетителите и потребителите на Сайта на КИБЕРТРОН и полагаме грижи за максималната защитеност на Сайта на КИБЕРТРОН и нашите сървъри, но поради природата на отворената комуникация на Интернет не можем да гарантираме, че Вашият акаунт ще е изцяло защитен от непозволен достъп на трети лица.

14. Български контрол за износ

КИБЕРТРОН ООД насърчава потребители от целия свят да използват Сайта на КИБЕРТРОН. Ако Вие изберете да ползвате системата, разбирате, приемате и се съгласявате, че Вашето ползване на Сайта на КИБЕРТРОН се ръководи от Условия за ползване и законите и разпоредбите на Република България, относно използване на интернет, он-лайн услуги и съдържание. Ако ползвате Сайта на КИБЕРТРОН в област, която забранява или ограничава употребата му, то Вие се съгласявате, че го правите на свой собствен риск, без ограничение от който и да е друг член на Условия за ползване, и че КИБЕРТРОН ООД няма да носи никаква отговорност и няма да толерира това ползване. Софтуерът базиран на Сайта на КИБЕРТРОН е обект на българския контрол за износ. Никакъв софтуер от Сайта на КИБЕРТРОН не може да бъде свалян или по друг начин изнасян или пренасян (нито от гражданин, нито от временно пребиваващ) в нито една страна, към която България е наложила ембарго на стоки и услуги. Сваляйки или ползвайки софтуер от Сайта на КИБЕРТРОН, Вие заявявате и гарантирате, че не се намирате в, под контрола на, или гражданин или временно пребиваващ в нито една от тези страни или в нито един такъв списък.

15. Отказване от права

Вие категорично разбирате и се съгласявате, че:
 • Ползването на Сайта на КИБЕРТРОН е на Ваш собствен риск. Сайта на КИБЕРТРОН и неговото съдържание са доставени на "as is" и "as available" база. КИБЕРТРОН ООД категорично отказва гаранции от всякакъв вид, независимо дали преки или косвени, включително косвените гаранции за комерсиалност, умения за конкретна цел или ненамеса. КИБЕРТРОН ООД не гарантира, че Сайта на КИБЕРТРОН или други, имащи връзка услуги, такива като и-мейл, препратки или търсения, предлагани от Сайта на КИБЕРТРОН, ще работят без грешка, постоянно, уместно и сигурно, или че ще предоставя специфични резултати от употребата на Сайта на КИБЕРТРОН или което и да е съдържание, търсене или препратка в него. КИБЕРТРОН ООД не може да Ви увери, че файловете, които сваляте от Сайта на КИБЕРТРОН ще са без вируси, троянски коне, бъгове, заразяващи или с разрушителни свойства.

 • Всеки материал – видян, свален или получен по друг начин чрез употребата на Сайта на КИБЕРТРОН е на Ваш собствен риск и отговорност и КИБЕРТРОН ООД няма да е отговорен за никакви щети, причинени от употребата на Сайта на КИБЕРТРОН, включително преки, непреки, инцидентни, наказателни или други щети.

 • Никакъв съвет или информация, устна или писмена, получена от Вас, от КИБЕРТРОН ООД чрез или от Сайта на КИБЕРТРОН, няма да има никаква гаранция която не е специално заявена в Условия за ползване. Данни и информация, отнасящи се до сигурността или използването, се доставят само за информационни цели и не са разрешени за търговски цели. Нито КИБЕРТРОН ООД, нито някои от неговите партньори или доставчици на съдържание следва да са отговорни за грешки или забавяния в съдържанието, или за всякакви предприети действия на доверие върху него.
16. Ограничена отговорност

Вие ясно разбирате и сте съгласни че КИБЕРТРОН ООД следва да не е отговорен за всякакви непреки, инцидентни, специални, произтичащи или примерни щети, включително но не ограничени, щети за загуба на полза, благосклонност, употреба, данни или други нематериални загуби (дори ако КИБЕРТРОН ООД е бил уведомен за възможността от такива загуби), в резултат на: (i) употребата или невъзможността да се използва Сайта на КИБЕРТРОН; (ii) цената на придобиване на заместителни стоки или услуги, произлизащи от всякакви стоки, данни, информация или услуги, купени или получени или получени съобщения или транзакции достигнати чрез или от Сайта на КИБЕРТРОН; (iii) неупълномощен достъп или изменение на вашите трансмисии или данни; (iv) изявление или поведение на всякаква трета страна имаща отношение към Сайта на КИБЕРТРОН; или (v) всякакъв друг предмет, отнасящ се до Сайта на КИБЕРТРОН или до съдържанието му, включително без ограничение на всякакво потребителско съдържание, обявено на него.

17. Изключения и ограничения

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или ограничение или изключване на отговорност за инцидентни или произтичащи щети. Следователно, някои от ограниченията описани по-горе може да не се отнасят до Вас.

18. Други

Настоящите Условия за ползване представляват цялостното споразумение между Вас и КИБЕРТРОН ООД и управляват Вашата употреба на Сайта на КИБЕРТРОН, замествайки всякакви предишни споразумения между Вас и КИБЕРТРОН ООД по отношение на Сайта на КИБЕРТРОН. Също така, Вие можете да бъдете предмет на допълнителни Условия за ползване, които могат да бъдат приложени когато използвате присъединителни услуги, услуги на трета страна или софтуер на трета страна.

Вие сте съгласни, че Условия за ползване и отношението между Вас и КИБЕРТРОН ООД следва да бъде управлявано от законите на България без да се отнася до нейните различия и законни постановления. Вие сте съгласни да се подчините на лична и специална юрисдикция от и в съдебен окръг София, град София, България. Неуспехът на КИБЕРТРОН ООД да упражни или приведе в действие някакво право или положение на Условия за ползване следва да не представлява отказване на такова право или положение.

Ако някое положение на Условия за ползване бъде счетено за невалидно от компетентна съдебна юрисдикция, страните въпреки това се съгласяват, че съда трябва да се постарае да отчете намеренията на страните, както те са отразени в това положение, а другите положения да останат в пълна сила и ефект. Вие сте съгласни, че въпреки всякакъв противоречащ статут или закон, всякаква претенция или причина на действие, възникваща от или отнасяща се до употребата на Сайта на КИБЕРТРОН или до Условия за ползване трябва да бъде предявена в продължение на една (1) година след като такава претенция или причина на действие възникне или ще отпадне завинаги, като непредявена. Названията на разделите в Условия за ползване са само за удобство и нямат законен или договорен ефект.

Връщане в началото на страницата